بایگانی برچسب: فروشندگان صنایع دستی

نخستین فروشگاه مجازی صنایع دستی کشور رونمایی شد

رونمایی از اولین فروشگاه مجازی صنایع دستی.

نخستین فروشگاه مجازی صنایع دستی با نام “دستینه کالا” در راستای تحقق اهداف معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی و به منظور توسعه و ارتقاء بستر های عرضه و فروش محصولات صنایع دستی رونمایی شد.

بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنر های سنتی در مراسم رونمایی از  نخستین فروشگاه مجازی صنایع دستی که با همکاری بخش خصوصی انجام شد گفت: ایجاد این فروشگاه یک رخداد بزرگ برای خانواده صنایع دستی و تمام زحمتکشان این حوزه و ایجاد این گونه فروشگاه ها و مراکز یکی از سیاست های اصلی سازمان میزاث فرهنگی در زمینه توسعه بازار و عرضه و فروش صنایع دستی کشور است.

ادامه‌ی خواندن