بایگانی برچسب: شهر جهانی

اعطای نخستین نشان های اعتماد صنایع دستی

اعطای نخستین نشان های اعتماد صنایع دستی

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان در نشست خبری مراسم رونمایی از لوح و اعتبار نامه اصفهان و تبریز شهرهای جهانی صنایع دستی و فرش گفت: نخستین نشان های اعتماد صنایع دستی به فروشگاه های اصفهان داده می شود تا با دریافت این نشان بر اساس قوانین به ارائه صنایع دستی ساخت اصفهان بپردازند.

ImageHandler

ادامه‌ی خواندن