بایگانی برچسب: باستان شناسان و پژوهشگران با بررسی این آثار

محموله ۱۰۸ شیء تاریخی چغامیش به موزه ملی رفت؟

۱۰۸ شی تاریخی در موزه چغامیش رفت.

تعداد ۱۰۸ شیء تاریخی امروز از سوی مدیر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا تحویل مقامات سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و به موزه ملی ایران رفت.

 

به گزارش CHN این اشیاء تاریخی که متعلق به محوطه تاریخی «چغامیش» بودند که «گیل استاین» مدیر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا، به ایران آورده شدند و صبح امروز دو چمدان از آنها در معرض دید اصحاب رسانه قرار گرفت. ادامه‌ی خواندن