بایگانی برچسب: بازاریابی و آشنایی با بازارهای هدف

خوزستان مقام اول کشوری در بازارچه های موقت صنایع دستی را کسب کرد؟

خوزستان مقام اول کشوری در بازارچه های موقت صنایع دستی.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: میراث فرهنگی خوزستان توانسته است در نوروز سال جاری مقام نخست بازارچه های موقت کشور را به خود اختصاص دهد.
افشین حیدری اظهار کرد: میراث فرهنگی خوزستان در بخش صنایع دستی با جهش های بلندی مواجه بوده است و در نوروز سال جاری از نظر تعدد افزایش غرفه ها و کیفیت برگزاری توانسته است در بین سایر استان ها مقام نخست را به خود اختصاص دهد که این مهم افتخاری برای خوزستان به شمار می آید.

 

ادامه‌ی خواندن