بایگانی برچسب: اداره میراث فرهنگی

تپه میل ورود ممنوع شد

تا زمانی‌که نصب سازه دائم و مقاوم روی محوطه تاریخی ‘تپه میل’ انجام نشود، ورود گردشگران به این محوطه تاریخی ممنوع است.

با وقوع توفانِ شنبه گذشت در تهران و شهرهای اطراف، داربست‌های فلزی محوطه تاریخی و ارزشمند «تپه میل» که روی آن‌ها سازه‌ی سقف این محوطه قرار داشت، از جا کنده و محوطه به طور کامل بی‌سرپناه شد، اما گویا خوشبختانه هیچ آسیبی به این محوطه تاریخی وارد نشده است.

IMAGE636015985274064511

ادامه‌ی خواندن