بایگانی دسته: اخبار سایت

آسیب‌های شدید زلزله: به گردشگری نپال

گردشگری نپال اسیب دیده.

زلزله گردشگری نپال درست در فصل اوج سفر به این کشور ، دچار آسیب‌های جدی کرده است.

 

ادامه‌ی خواندن

گردشگری یونان در تهدید‌های همه جانبه

گردشگری یونان .

سیل مهاجران افسارگسیخته و پناهندگان غیر قانونی، مشکلات بانکی و مالی، تیرگی روابط با واشتنگتن و تصویر ناآرامی در خیابان‌های آتن، گردشگری یونان را از همه طرف محاصره کرده است.

ادامه‌ی خواندن

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

این سایت در زمینه میراث فرهنگی ، مکان های تاریخی ، اشیای تایخی و قدیمی فعالیت دارد.

میراث فرهنگی, میراث فرهنگی اصفهان, میراث فرهنگی تهران, میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی, میراث فرهنگی یزد, میراث فرهنگی ایران, میراث فرهنگی شیراز, میراث فرهنگی قزوین, میراث فرهنگی تبریز, میراث فرهنگی کرمان