بایگانی ماهیانه: تیر ۱۳۹۵

تپه میل ورود ممنوع شد

تا زمانی‌که نصب سازه دائم و مقاوم روی محوطه تاریخی ‘تپه میل’ انجام نشود، ورود گردشگران به این محوطه تاریخی ممنوع است.

با وقوع توفانِ شنبه گذشت در تهران و شهرهای اطراف، داربست‌های فلزی محوطه تاریخی و ارزشمند «تپه میل» که روی آن‌ها سازه‌ی سقف این محوطه قرار داشت، از جا کنده و محوطه به طور کامل بی‌سرپناه شد، اما گویا خوشبختانه هیچ آسیبی به این محوطه تاریخی وارد نشده است.

IMAGE636015985274064511

ادامه‌ی خواندن

جاذبه های انسان ساخت ناجی گردشگری اصفهان می شود؟

حدود یک هفته از بسته شدن آب زاینده رود آن هم در آغاز فصل گردشگری می گذرد.

این درحالی است که زاینده رود یکی از عناصر اصلی توسعه گردشگری شبانه اصفهان بود اما مسئولان امید دارند تا با فعال شدن جاذبه های انسان ساخت این فقدان جبران شود.

2861178_139

ادامه‌ی خواندن