یونسکو در ۷۰ سال گذشته شکاف جنسیتی را کاهش داده است؟

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

سازمان یونسکو درحالی با حضور اعضای شورای حکام و جمعی از مسئولان ارشد کشور در تهران ۷۰ ساله شد که معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به نقش این سازمان در کاهش شکاف جنسیتی خبر داد.
«شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «در جهان امروز شناخت فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین ارکان تعاملات ملی و بین المللی و جزو تفکیک ناپذیر راهبردهای صلح و امنیت تلقی می شود و از این منظر زنان تشکیل دهندگان نیمی از جمعیت جهان، به عنوان حافظان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرهنگ نقش مهمی در توسعه فرهنگی ایفا می کنند.»

او افزود: «هر چند براساس آمار و داده ها در حوزه فرهنگ شکاف جنسیتی بین زنان و مردان منجر به کمرنگ شدن نقش ملموس زنان در توسعه و نوآوری های فرهنگی شده است اما از سوی دیگر بهبود وضعیت آموزش در بین زنان در دو دهه اخیر منجر به محوریت یافتن نقش زنان در تحقق ابعاد مختلف توسعه شده است.»
به گفته مولاوردی، سازمان یونسکو در ۷۰ سال گذشته کاهش شکاف جنسیتی به ویژه در حوزه آموزش را محور فعالیت های خود قرار داده و از این طریق ایجاد شبکه ای جهانی همواره در ارتقای نقش زنان در توسعه جوامع و ایجاد مفاهمه فرهنگی تاکید کرده است؛ این رویکرد در فراگردی متعامل منجر به اجماع جامعه جهانی در نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی و بسط نوآوری های فرهنگی شده است.
آنطور که این مسئول اعلام کرد، حفظ میراث فرهنگی به ویژه میراث ناملموس در جهان متکثر و متنوع امروز، یکی از مهمترین ضرورت های فرهنگی محسوب شده و زنان به عنوان یکی از مهمترین حافظان و انتقال دهندگان این میراث شناخته می شوند. بنابراین پاسداشت میراث فرهنگی در گرو توجه ویژه به زنان است، شناسایی حاملان و مجریان مواریث فرهنگی در بین زنان و حمایت از آنان، مستندسازی دانش فرهنگی زنان درباره میراث فرهنگی ناملموس، فراهم کردن زمینه لازم برای ارایه عناصر میراث فرهنگی ناملموس زنانه و تلاش برای ثبت مواریث فرهنگی ناملموس زنانه از سیاست ها و برنامه های معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده است.
مولاوردی افزود: با توجه به اینکه میراث فرهنگی ناملموس در اساس به صورت شفاهی منتقل و به بهترین وجه در کودکی اکتساب می شود، نقش زنان و مادران در پاسداری از آن آشکارا خودنمایی می کند. چنانچه اجتماع زنان و مادران نخستین و مهمترین بخشی است که در آن انتقال میراث فرهنگی ناملموس به نسل های جوانتر به وقوع می پیوندد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه علاوه بر انتقال، امر مدیریت، بخش چشمگیری از میراث فرهنگی ناملموسی بر عهده زنان است گفت: شماری از آیین، گردهمایی، اجراهای هنری، جشن ها، صنایع دستی و امثال آن توسط زنان مدیریت می شود.
وی شماری از عناصر فرهنگی ناملموس را دارای طبیعتی زنانه عنوان کرد و افزود: این موضوع بدان معنا است که در تحقق این عناصر صرفا زنان حضور داشته و نقش آفرینی می کنند و همین گروه آنها را انتقال داده و پاسداری خواهند کرد.
معاون رییس جمهور با اشاره بر اینکه برنامه ریزی و مدیریت آیین باستانی نوروز، انتقال هنر قالیبافی و خوراک های آیینی و سنتی و عروسک سازی سنتی از جمله مواردی است که توسط زنان صورت می گیرد افزود: زنان در تجلیات میراث فرهنگی ناملموس و پاسداری از آنها از جمله لالایی، قصه گویی، هنر خیاطی، رشته های زنانه در طب سنتی، صنعتگری سنتی، آیین، آداب و رسوم، جشن ها و بازی های سنتی نیز نقش داشته و آنها را برعهده دارند. چنانچه زنان نقال در سرزمین ما در اجرای هنر قصه گویی اجرایی ایرانی مشغولند و به زیبایی داستان هایی حماسی- ایرانی را در قالب نقالی بازگو می کنند؛ همچنین هنرهایی از جمله سازسازی، معماری، سفالگری، فیروزه تراشی و کاشی کاری نیز توسط زنان انجام می شود.
مولاوردی با بیان اینکه پاسداشت میراث فرهنگی در گرو توجه ویژه به زنان است، اظهار کرد: شناسایی حاملان و مجریان مواریث فرهنگی در بین زنان و حمایت از آنان، مستندسازی دانش فرهنگی زنان درباره میراث فرهنگی ناملموس، فراهم کردن زمینه لازم برای ارایه عناصر میراث فرهنگی ناملموس زنانه و تلاش برای ثبت مواریث فرهنگی ناملموس زنانه از سیاست ها و برنامه های معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده است.
وی خاطرنشان کرد: این معاونت همچنین به دنبال شیوه هایی برای همکاری با کشورهای دیگر برای ثبت و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مشترک زنانه در سطح منطقه ای است و در این میان نقش و جایگاه یونسکو که دو رهیافت کلی توانمدسازی زنان و حریان سازی جنسیتی را مدنظر قرار داده غیرقابل انکار است.
وی ادامه داد: یونسکو می تواند با شناسایی خلاءها، تامین منابع کافی و کارشناسی های مورد نیاز، اقدامات نظارتی و پاسخگو ساختن افراد و موسسات در قبال نتایج، در راستای ارتقای آگاهی و جهت دهی افکار عمومی و همراه ساختن نخبگان علمی و فرهنگی در زمینه جریان سازی جنسیتی قدم های اساسی بردارد.

1 فکر می‌کنند “یونسکو در ۷۰ سال گذشته شکاف جنسیتی را کاهش داده است؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.